Aktuality


Štítky:

NÁROKY NA NÁHRADU ŠKODY ZA MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ SE STÁLE MNOŽÍ

Tvrzení o tom, že advokáti se podílejí na obchodu s chudobou, mohou být atraktivní pro média, ale jsou nevhodně paušalizovaná, neboť je vždy třeba prověřit okolnosti každého případu, říká v rozhovoru pro EM advokátka Světlana Zvolánková Semrádová. „Taková prohlášení osobně považuji za hrubě urážlivá a odtržená od reality.“

 

Přečíst článek onlineDokazování v žalobách na náhradu škody bude složitější

Nový občanský zákoník (NOZ), který vstoupil v platnost od začátku roku, přinese mimo jiné i změny týkající se náhrady škody za zničené zdraví či způsobenou smrt. Zvýšené nároky to přinese nejenom na advokáty, ale rovněž, alespoň zpočátku, na soudce.

 

Přečíst článek onlineÚstavní soud odmítá městům hrazení nákladů na právní zastoupení

Již několik nálezů Ústavního soudu se shoduje v tom, že odmítají přiznat statutárním městům náklady řízení u soukromoprávních sporů, v nichž jsou zastupována advokátem. A to i přesto, že spory vyhrají. Důvodem je názor soudců ÚS, podle nějž na řešení soukromoprávních sporů musí mít města vlastní kapacity. Tento názor tak do značné míry koriguje a zužuje obecnou zásadu práva na uznání nákladů řízení v případě úspěchu, a prolomuje tak obecnou zásadu danou Ústavou ČR, Listinou práv a svobod a specifikovanou občanským soudním řádem.

 

Přečíst článek onlineZrušení pracovního místa nezletilých zákonným zástupcem je pouhá teorie

Nový občanský zákoník (NOZ) a s ním související „změnový zákon“ novelizovaly od 1. ledna 2014 mimo jiných i Zákoník práce (ZP). Mezi významné změny patří možnost okamžitého zrušení pracovního poměru nezletilého zákonným zástupcem. Jenže – jak už to často při tvorbě zákonů bývá – toto jistě chvályhodné opatření je v praxi nepoužitelné.

 

Přečíst článek onlineVdova po parašutistovi dostala odškodnění po 20 letech

Lukáši Bartuškovi byly čtyři měsíce, když jeho otec Aleš zahynul v roce 1993 při letecké show na kbelském letišti. Pilotovi padákového kluzáku praskly šňůry na nekvalitním padáku Farao z dílny firmy Anex Cirus. Dnes je Lukášovi dvacet let a teprve v polovině října se jeho máma Zuzana dočkala soudem přiznané finanční satisfakce.

 

Přečíst článek online