Tým advokátní kanceláře
JUDr. Ing. Světlany Semrádové Zvolánkové

JUDr. Ing. Světlana Semrádová Zvolánková

Odborná kvalifikace

  • absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • titul JUDr. získán v roce 1991
  • advokátní koncipientka v období 1991 až 1994
  • advokátka od roku 1994
  • od 1. 1. 1999 založila vlastní advokátní kancelář se sídlem na Karlově náměstí 18, v Praze 2
  • absolventka Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze
  • titul Ing. získán v roce 2011

 

Vykonávané funkce

od roku 1994

správkyně konkurzní podstaty, zapsána u Městského soudu v Praze od roku 1994 v seznamu správců konkurzní podstaty


 

od roku 1997

absolventka státního rekvalifikačního programu správce konkurzních podstat v roce 1997


 

od roku 2003

certifikovaná správkyně konkurzní podstaty na základě certifikátu registrační číslo: 488-03 ze dne 6. 2. 2003


 

od roku 2008

držitelka osvědčení KSKŘI a držitelka 1. velkého uceleného vzdělávání insolvenčních správců České republiky v roce 2008


 

od roku 2022

členka zkušební komise pro advokátní zkoušky pro obor - Občanské, rodinné a pracovní právo


 

zakládající členka

zakládající členkou, členkou představenstva a mluvčí Komory specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice („dále jen KSKŘI“). Tato komora sdružuje správce konkursních podstat, likvidátory, insolvenční správce, správce majetku, nucené správce a předběžné správce v celém území ČR. JUDr. Ing. Světlana Semrádová Zvolánková dále působí v právní komisi KSKŘI a je členkou disciplinární komise KSKŘI. S ohledem na toto členství spolupracuje i s jednotlivými ministerstvy, s parlamentem České republiky a s veřejnými sdělovacími prostředky


 

autorka projektu

spoluautorka a realizátorka projektu „ Vzdělávání lektorů a vzdělávání krizových poradců pro rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním“ registrační č. projektu CZ.1.07/3.2.06/01.0023, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Globální grant: 1.1 Zkvalitnění počátečního vzdělávání v Ústeckém kraji.


 

vykonávaná funkce

likvidátorka obchodních společností


 

vykonávaná funkce

dražebník veřejných dražeb na základě koncesní listiny č. j. ŽIO/0712/01/LAV


 

aktivní členka

aktivní členka a členka správního výboru Československého ústavu zahraničního v Praze, držitelka PAMĚTNÍHO LVA za významnou podporu činnosti Československého ústavu zahraničního


 

členka

členka kontrolní rady České advokátní komory od roku 2009


 

držitelka osvědčení

držitelka osvědčení, kterým se potvrzuje účast na Mezinárodní konferenci o mediaci „Mediace – cesta ke spravedlnosti, aneb řešení sporů ve 21. Století“ v roce 2010


 

držitelka osvědčení

držitelka osvědčení o managementu systému ochrany informací uplatňovaný organizací v souladu s ISO 27001:2005 pro služby advokátní kanceláře


 

držitelka osvědčení

držitelka osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu s ISO 9001:2008 pro služby advokátní kanceláře


 

lektorka kurzu

lektorka kurzu „Insolvenční správce – příprava na zkoušku podle zákona č. 312/2006“ realizovaná prostřednictvím AGENTURY TIS, s.r.o. v roce 2008


 

autorka příspěvků

autorka odborných příspěvků zejména z oblasti práva občanského, pracovního a insolvenčního, publikovaných v jednotlivých periodikách (např. Bulletin advokacie, Profit)


přispívatelka

pravidelná přispívatelka odbornému nakladatelství pro bezpečnost a prevenci IV-Nakladatelství s.r.o.


autorka příspěvků

autorka pravidelných příspěvků do periodika Konkursní noviny společnosti Cooper Press, s.r.o.


lektorka kurzu

lektorka kurzu v rámci programů, podporovaných z Evropských strukturálních fondů

Přednáškové cykly v rámci Programu Vzdělávání pro zvýšení kvality života na venkově CZ.1.07/3.1.00/50.0089


lektorka kurzu

lektorka kurzu přednáškové cykly v rámci projektu Advokáti do škol 

Tým advokátní kancelářeADVOKÁTNÍ KONCIPIENTI

Mgr. Tereza Dolejšová

absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Mgr. Kateřina Nová

absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Mgr. Martina Staňková

absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

PRÁVNÍ ASISTENTI

 

Vít Doležal

Robin Semrád

 Kateřina Dostálová

Tomáš Tichý

Filip Jankovec


 

VEDOUCÍ SEKRETARIÁTU

Libuše Havránková

 

SPOLUPRACUJÍCÍ ADVOKÁTI

 JUDr. Ing. Eva Daniela Cvik Ph.D. et Ph.D.

absolventka Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
advokátka od roku 2012

Mgr. Karin Doležalová

absolventka Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
advokátka od roku 2016

JUDr. Michal Svoboda

absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
advokát od roku 2023