Občanské právo

Poradenství v oblasti občanského práva

Procházíte těžkým životním obdobím? Máte starosti s rozvodem nebo Vám dělají těžkou hlavu peněžní pohledávky a s tím spojené exekuční řízení? Naše advokátní kancelář poskytuje právní poradenství v oblasti rodinného, dědického a bytového práva. Náš právní tým disponuje letitými zkušenostmi v celé škále občanského práva.

Jaké poskytujeme služby v občanském právu?

  • Právní poradenství v oblasti rodinného a dědického práva
  • Právní služby v oblasti bytového práva a družstevního bydlení
  • Právní služby ohledně rozvodového řízení a všech náležitostí s tím spojených
  • Občanskoprávní závazkové vztahy
  • Sepíšeme smlouvy o dílo, výpůjčce, nájemní či darovací

Co je občanské právo?

Občanské právo je nejrozsáhlejší právní odvětví právního řádu. Upravuje základní otázky soukromého práva, věcná práva, závazkové právo, dědické právo a právo duševního vlastnictví a jejich uplatnění u soudu. Základním pramenem občanského práva hmotného je občanský zákoník, občanský soudní řád a lze za součást považovat i rodinné právo. Občanskoprávní spory vždy řešte se zkušenými advokáty. Vás i Vaše zájmy můžeme hájit při jednáních s protistranou, případně i před soudem. Potřebujete právní poradenství v oblasti občanského práva? Kontaktujte nás.