Trestní právo

Komplexní služby v oblasti trestního práva

Jste obviněni z trestného činu či stojíte na straně poškozených v trestním řízení? Našim klientům, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám, poskytujeme obhajobu v celém trestním řízení. Ve fázi prověřování, zahájení trestního stíhání, až po zastupování před policejními orgány a soudy po celé České republice.

Jaké poskytujeme služby v oblasti trestního práva?

  • Právní poradenství korporátním klientům v oblasti předcházení vzniku trestní odpovědnosti právnické osoby
  • Poskytujeme zastupování klientů v trestním řízení týkající se trestní odpovědnosti jak fyzických, tak právnických osob
  • Zajištění práva na náhradu škody uplatňované v rámci adhezního řízení
  • Posoudíme obchodní či soukromou transakci z pohledu trestního práva
  • Poskytujeme okamžitou a efektivní pomoc při jednotlivých úkonech orgánů činných v trestním řízení (domovní prohlídka, výslech, zajištění věcí atd.)

Máte dotazy týkající se trestního práva, nebo řešíte složitou životní situaci a potřebujete právní pomoc? Obraťte se na nás.