Insolvence

Poradenství v oblasti insolvenčního práva

Ocitli jste se v pozici dlužníka? Hledáte právní pomoc a podporu při jednání s věřiteli? Ať už se jedná o Vaši firmu, která se ocitla v úzkých v důsledku výpadku cash flow či osobní finanční nestabilitu, jsme tady pro Vás. S insolvencí a všemi jejími náležitostmi pomůžeme. Zajistíme komplexní právní služby v průběhu celého insolvenčního řízení, od přípravy insolvenčního návrhu a zpracování přihlášky pohledávek, až po samotné zastupování věřitelů i úpadců.

Jaké další služby v oblasti insolvence poskytujeme?

  • Zajištění komplexních právních služeb v pozici dlužníka (zejména jednání s věřiteli)
  • Mimosoudní řešení celé věci, zastupování v soudním nebo rozhodčím řízení
  • Zastupování v rámci exekučního řízení
  • Právní poradenství, příprava insolvenčního návrhu, zpracování přihlášky pohledávek, zastupování v insolvenčním řízení na straně věřitelů i na straně úpadců
  • Zajištění právních služeb týkajících se pokračujících konkursních nebo vyrovnávacích řízení
  • Komplexní právní služby ve věcech souvisejících se směnkami

Napadají Vás nějaké dotazy ohledně insolvence? Potřebujete podporu při jednání s věřiteli?  Obraťte se na nás. Pomůžeme Vám z těchto nesnází.