Ceník Advokátní kancelář Zvolánková s.r.o.

Zejména se jedná o tyto druhy odměn

Při poskytování právních služeb uplatňuje naše kancelář běžné druhy odměn ve smyslu advokátního tarifu, přičemž preferujeme vzájemnou dohodou s klientem.

    • hodinové sazby odměn
    • odměny paušální
    • odměny smluvní
    • odměny mimosmluvní
    • odměny s podílem na hodnotě věci.

Ke všem druhům odměn jsou připočítávány vynaložené hotové výdaje a DPH v zákonné výši.Náhrady

Stanovení výše uvedené odměny pak umožňuje začlenit i případné sazby náhrad za ztrátu času při jednotlivých úkonech právní služby, případně i sazby za činnosti, které přímo právní službou nejsou, ale jsou nezbytnými administrativními činnostmi a užití částky příslušné hodinové sazby by neodpovídalo odborným nárokům na tuto činnost. Klient je průběžně informován o stavu jeho věci a o činnostech pro něj jednotlivými právníky advokátní kanceláře vykonané.


Pro další informace nás kontaktujte telefonicky