Advokátní kancelář Zvolánková s.r.o.
je tradiční a stabilní advokátní kanceláří
s více než dvacetiletou praxí,
která poskytuje komplexní právní služby.

Povinně zveřejňované údaje: Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smlouvy o poskytování právních služeb, příslušným podle ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je http://www.cak.cz/

Získané certifikáty