Veřejné zakázky

Poradenství v oblasti veřejných zakázek

Poskytujeme právní poradenství v oblasti veřejných zakázek, a to jak na straně zadavatele, tak i dodavatele. Pomůžeme s administrativní částí veřejné zakázky, možnými slabými místy zadávacího řízení i celým jeho průběhem.

S čím Vám dále můžeme pomoci?

  • S právním poradenstvím při zadávacích řízeních, možnými úskalími i celým průběhem veřejné zakázky
  • S komplexním právním poradenstvím týkající se realizace zadávacích řízení, koncesí a PPP projektů pro zadavatele veřejných zakázek
  • Vyhotovením kompletní právní analýzy v oblasti veřejných zakázek a koncesí
  • Vyřizování námitek, zastupování ve správním či soudním řízení
  • Zpracováním kompletní dokumentace ohledně dokumentů souvisejících s otevíráním obálek s nabídkami, posuzováním a hodnocením konkrétních nabídek, rozhodováním, ale i účastí na jednáních komisí a s uzavíráním smluv

Využijte při veřejných zakázkách naše letité zkušenosti

Za více než dvacet let praxe jsme se setkali snad se všemi možnými veřejnými zakázkami, proto se na nás můžete obrátit s kteroukoliv částí. Od zadání, až po finální uzavření konkrétní smlouvy. Kontaktujte nás a zeptejte se na cokoliv z této oblasti.