Služby

Jaké jsou naše právní služby?

 • Občanské právo
  • Sepis či revize smluv a jiných dokumentů, poradenství pro fyzické i právnické osoby, právo z vadného plnění (reklamace) a dědictví
 • Trestní právo
  • Zastupování obviněných v trestních řízeních včetně obhajoby právnických osob, žádosti o prominutí zbytku trestu
 • Obchodní právo
  • Zakládání obchodních společností či zastupování v soudních řízeních, spotřebitelské spory, pohledávky či směnečné právo
 • Správní právo
  • Zastupování před správními orgány, sepis či revize podání a žádostí, jednání se správními orgány
 • Pracovní právo
  • Sepis či revize pracovněprávních smluv, výpovědi a spory z pracovního poměru
 • Veřejné zakázky
  • Poradenství pro zadavatele i dodavatele veřejných zakázek včetně dotačních sporů
 • Insolvence
  • Příprava insolvenčních návrhů, zastoupení věřitelů i dlužníků včetně incidenčních sporů

Neváhejte se na nás obrátit v případě jakýchkoliv právních služeb či odborného právního poradenství. Rádi Vám se vším a ochotně poradíme. Napište nám.