Zrušení pracovního místa nezletilých zákonným zástupcem je pouhá teorie



Nový občanský zákoník (NOZ) a s ním související „změnový zákon“ novelizovaly od 1. ledna 2014 mimo jiných i Zákoník práce (ZP). Mezi významné změny patří možnost okamžitého zrušení pracovního poměru nezletilého zákonným zástupcem. Jenže – jak už to často při tvorbě zákonů bývá – toto jistě chvályhodné opatření je v praxi nepoužitelné.

 

Přečíst článek online