Ústavní soud odmítá městům hrazení nákladů na právní zastoupeníJiž několik nálezů Ústavního soudu se shoduje v tom, že odmítají přiznat statutárním městům náklady řízení u soukromoprávních sporů, v nichž jsou zastupována advokátem. A to i přesto, že spory vyhrají. Důvodem je názor soudců ÚS, podle nějž na řešení soukromoprávních sporů musí mít města vlastní kapacity. Tento názor tak do značné míry koriguje a zužuje obecnou zásadu práva na uznání nákladů řízení v případě úspěchu, a prolomuje tak obecnou zásadu danou Ústavou ČR, Listinou práv a svobod a specifikovanou občanským soudním řádem.

 

Přečíst článek online