Dokazování v žalobách na náhradu škody bude složitějšíNový občanský zákoník (NOZ), který vstoupil v platnost od začátku roku, přinese mimo jiné i změny týkající se náhrady škody za zničené zdraví či způsobenou smrt. Zvýšené nároky to přinese nejenom na advokáty, ale rovněž, alespoň zpočátku, na soudce.

 

Přečíst článek online