Právo stavební

 • PRÁVO STAVEBNÍ
  poskytování právních služeb v oblasti stavebního práva, zejména

   

  • příprava dokumentů a podkladů pro stavební povolení, územní rozhodnutí a další správní rozhodnutí 
  • zastupování v řízení před stavebními úřady v územním a stavebním řízení, zejména o vydání stavebního a kolaudačního souhlasu
  • právní poradenství a zpracování smluv o dílo ve výstavbě
  • právní služby spojené s uplatňováním práv ze smluv o výstavbě - reklamace, náhrady škody
  • řešení sporů z právních vztahů při výstavbě
  • právní poradenství v problematice vyvlastnění dle stavebního zákona