Právo správní

 • PRÁVO SPRÁVNÍ
  poskytování právních služeb v oblasti správního práva, zejména

   

  • zastupování ve správních řízeních a řízeních před správními soudy,
  • využívání řádných i mimořádných opravných prostředků, žalob proti rozhodnutí správního orgánu, jakož i kasačních stížností k Nejvyššímu správnímu soudu
  • právní poradenství v oblasti stavebního práva, živnostenského práva a dalších odvětvích správního práva
  • řešení náhrady škody vzniklé nezákonným rozhodnutím správního orgánu nebo nesprávným úředním postupem, uplatňování takto vzniklého nároku soudní
   cestou
  • právní služby při poskytování informací na základě zákona o svobodném přístupu k informacím
  • Advokátní kancelář zastupuje klienty ve správních řízeních i před správními soudy a připravuje podklady a dokumenty, potřebné pro vydání správních rozhodnutí, a to vždy dle všech platných právních norem správního práva.