Právo Občanské

 • PRÁVO OBČANSKÉ
  poskytování právních služeb v oblasti práva občanského, zvláště

  vymáhání pohledávek, jejich správa a prodej

  • občanskoprávní závazkové vztahy
  •  sepis veškerých smluvních dokumentů, týkajících se závazkového práva (smlouvy o dílo, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní, darovací smlouvy)
  •  komplexní služby při vymáhání peněžních pohledávek včetně následného exekučního řízení
  •  právní poradenství v oblasti dědického práva
  •  právní služby v oblasti bytového práva a družstevního bydlení
  •  právní poradenství v oblasti rodinného práva
  •  komplexní právní služby v případě rozvodového řízení