Právo nemovitých věcí

 • PRÁVO NEMOVITÝCH VĚCÍ
  poskytování právních služeb v oblasti práva nemovitých věcí, zvláště

   

  • příprava smluvní dokumentace u transakcí s nemovitostmi (prodej, koupě, pronájem) včetně související smluvní dokumentace
  • příprava smluvních dokumentů upravující podmínky financování transakcí s nemovitými věcmi
  • právní služby a příprava dokumentů při zajištění převodů nemovitých věcí (zřízení zástavy, věcná břemena, hypotéky)
  • zastupování klientů při jednání a v řízení před katastrálními a stavebními úřady nebo jinými orgány veřejné správy
  • analýza právního stavu nemovitostí včetně doporučení dalšího postupu
  • komplexní právní poradenství při konkrétních správních řízeních počínaje územním plánováním a změnou územního plánu, zpracování projektové a související    dokumentace a získání nutných stanovisek správních orgánů potřebných pro vydání příslušného územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního  souhlasu