Právo insolvenční

 • PRÁVO INSOLVENČNÍ
  poskytování právních služeb v oblasti insolvenčního práva, zejména

   

  • zajištění komplexních právních služeb klientovi v pozici dlužníka, zejména jednání s věřiteli
  • mimosoudním řešení celé věci, zastupování v soudním či rozhodčím řízení a zastupování v rámci exekučního řízení
  • komplexní poskytování právních služeb souvisejících s insolvenčním řízením
  • právní poradenství, příprava insolvenčního návrhu, zpracování přihlášky pohledávek, zastupování v insolvenčním řízení, a to jak věřitelů, tak úpadců
  • zajištění právních služeb souvisejících s pokračujícím řízením konkursním či vyrovnacím
  • komplexní právní poradenství ve věcech souvisejících se směnkami.