Pracovní právo

 • PRÁVO PRACOVNÍ
  poskytování právních služeb v oblasti pracovního práva, zejména

   

  •  příprava pracovních smluv, problematika odměňování zaměstnanců a zaměstnaneckých náhrad 
  •  zajištění kolektivních smluv 
  •  poradenství při změnách pracovního poměru, problematice dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli, při agenturním zaměstnávání 
  •  pomoc při rozvazování pracovního poměru, zrušení funkce, hromadném propouštění a zastupování v případných navazujících pracovněprávních sporech 
  •  příprava interních instrukcí a pokynů, pracovních řádů a dalších vnitřních předpisů a odborné právní konzultace
  •  poradenství v problematice odpovědnosti za škodu