Advokátní kancelář Zvolánková s.r.o.

CHARAKTERISTIKA ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

Advokátní kancelář Zvolánková s.r.o. je advokátní kanceláří s více než dvacetiletou tradicí, která vzešla z dlouholetých zkušeností advokátky JUDr. Ing. Světlany Semrádové Zvolánkové. Na její odbornou právní praxi a životní zkušenosti bylo navázáno v podobě společnosti s ručením omezeným. Advokátní kancelář Zvolánková s.r.o. je společností se stabilním zázemím a zkušeným týmem. Advokátní kancelář Zvolánková s.r.o. je tradiční českou advokátní kanceláří poskytující své služby významným klientům v soukromé i veřejné sféře.

 Advokátní kancelář Zvolánková s.r.o. je tvořena jedním společníkem, kterým je JUDr. Ing. Světlana Semrádová Zvolánková. Součástí týmu advokátní kanceláře jsou i velmi zkušení zaměstnanci, kteří odvádí výbornou práci, a to spolupracující advokáti, advokátní koncipienti, odborní pracovníci a odborně kvalifikovaný administrativní personál.

Advokátní kancelář Zvolánková s.r.o. poskytuje právní poradenství a služby svým klientům na nejvyšší úrovni, a to v jazyce českém, anglickém, německém a ruském. Právní služby poskytuje kancelář v oblasti českého právního řádu.

Jako advokátní kancelář s generální praxí poskytuje právní služby a poradenství ve všech oblastech práva a nabízí svým klientům celkový právní servis, ale i zhotovení dílčích právních úkonů, stanovisek či analýz právních dopadů k zadaným případům.

Advokátní kancelář Zvolánková s.r.o. patří k uznávaným kancelářím na poli advokacie a trvale se snaží o další rozvoj a dynamiku ve všech svých činnostech. 

 

 Pracovní tým advokátní kanceláře

sestává z advokátky
JUDr. Ing. Světlany Semrádové Zvolánkové

 
2
koncipientů
6
právních asistentů
1
administrativních pracovníků


Advokátní kancelář současně úzce spolupracuje s dalšími advokáty

  • JUDr. Ing. Eva Daniela Cvik Ph.D. et Ph.D.,

  • JUDr. Dita Kmochová-Stočesová,

  • Mgr. Sebastian Mach,

  • Mgr. Karin Doležalová,

  • Mgr. Markéta Machová

a dále se soudním znalcem a daňovým a účetním poradcem.


Služby advokátní kanceláře

jsou poskytovány v jejím sídle na Karlově náměstí 18 v Praze 2 a dále na pracovištích klientů.
Činnost a odpovědnost advokátní kanceláře je kryta pojistkou ve výši 102 000 000,- Kč.

O činnosti naší kanceláře si můžete přečíst i v několika následujících článcích:


GDPR

Informace o zpracování osobních údajů


Pro více informací nás kontaktujte telefonicky nebo emailem.